Toruń
 
Logo
Adres:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Świętego Józefa 26
87-100 Toruń
Internat Zespołu Skół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych
Telefon bezpośredni:
56 6596184
Recepcja czynna:
7:00 .. 10:00 i 16:00 .. 22:00
oprócz niedziel
Doba w schronisku:
16:00 .. 10:00
Napisz do nas

Witamy na stronie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Toruniu

 1. Doba w schronisku trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Przyjmowanie osób w schronisku trwa w godz. 07:00 - 10:00 i 16:00 - 22:00 w każdy dzień tygodnia oprócz niedziel. Uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
 3. Wszystkich korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, paszportu
  1. recepcjonista wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione przez dyrektora Szkoły osoby),
  2. w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu
 4. Od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.
 5. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach, przydzielonych przez recepcjonistę.
 6. Przygotowywanie posiłków odbywać się może wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym tj. w kuchni samoobsługowej schroniska.
 7. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
 8. W schronisku zabrania się:
  1. uprawiania gier hazardowych,
  2. sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu,
  3. sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
  4. palenia tytoniu,
  5. używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne itp.
 9. Do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.
 10. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 11. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 12. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.
 13. Za uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada opiekun grupy lub turysta indywidualny.
 14. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Szkoły jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto w przypadku młodzieży szkolnej bądź akademickiej zawiadamia o tym właściwą jednostkę (szkołę, uczelnię, organizację).
 15. Osoby korzystające ze schroniska mogą wszelakie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w recepcji schroniska, a w przypadkach spornych kierują je do Wydziału Edukacji.
 16. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury obcowania. Korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora Szkoły.